Procés de producció

news

1.TALL
2.AFEGEIX PIS AL FORN
3.PLANAR DEL FORN
4.RODOLANT LA VOSTA DE LA FAMA
5.FLEXIÓ LATERAL
6.CLAP
7.FORAT I TALLAR LA VOSTA
8.FLEXIÓ
9.ESCALAT A LA PISCINA D'OLI
10.TREMPAT
11.ARROLL
12.PINTURA I EMBALATGE
(El procés de producció de diferents productes és lleugerament diferent)