La principal raó del dany a la fulla rotativa durant l'operació

Els principals motius per a la flexió o ruptura de la fulla rotativa durant el funcionament

1. La paleta rotativa toca directament les roques i les arrels dels arbres al camp.
2. Les màquines i les eines cauen bruscament sobre el sòl dur.
3. Es gira un petit racó durant el funcionament i la profunditat de penetració del sòl és massa gran.
4. No es compren les pales rotatives qualificades produïdes per fabricants habituals.

Precaucions

1. Abans que la màquina funcioni a terra, primer cal entendre les condicions del sòl, treure les pedres del camp amb antelació i evitar les arrels dels arbres quan es treballa.
2. La màquina s'ha de baixar lentament.
3. La màquina d'anivellament de terra s'ha d'aixecar en girar.
4. No s'han d'introduir les fulles de la maça rotativa massa profundament al sòl.
5. S'hauran d'adquirir les pales rotatives qualificades de fabricants habituals

news

Hora de publicació: 15-set-2021